ГАРАНЦИЯ И ВРЪЩАНЕ

Гаранция на продуктите

Ние от BGSMARTHOME сме ангажирани с качеството на предлаганите продукти. Всички продукти закупени от нас са обхванати от гаранция за период от 1 година от датата на покупката.

Условия за гаранцията

Срок на Гаранцията: Гаранцията е валидна за период от 1 година от датата на закупуване на продукта.
Изисквания за Валидност: За да бъде гаранцията валидна, изисква се касова бележка или документ, който доказва покупката от BGSMARTHOME.

Обхват на гаранцията

Гаранцията покрива производствени дефекти и недостатъци на продуктите, които възникват при нормална употреба и следване на инструкциите за поддръжка.

Изключения на гаранцията

Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, несъответстващи условия на съхранение или неправилна инсталация.
Подобни повреди, които са резултат на външни фактори като природни бедствия, инциденти, или наранявания от човешка ръка, не са обхванати от гаранцията.

Използване на гаранцията

Ако продуктът покаже дефекти в рамките на гаранционния период и са изпълнени изискванията за валидност на гаранцията, BGSMARTHOME ще осигури замяна на продукта с аналогичен, ако е необходимо.

Заявяване на гаранция

За да заявите гаранция, моля свържете се с нас на посочените контакти в нашия уебсайт. Предоставете касовата бележка или документа, който потвърждава закупуването на продукта.

Контакти

Телефон за контакти: +359883337960