Какво трябва да знаем, ако искаме да имаме ток, когато спре мрежата.

ноември 23, 2022 By adminxRDj 0

Вече сте убедени, че е добре да инсталирате соларна система за вашият дом. Наясно сте с нуждите си, вече дори сте проверили колко приблизително би ви коствала тази инвестиция и започвате да търсите инсталатор на такива системи. Важно е обаче да сте наясно дали искате да имате енергия и във времето, когато спре тока по мрежата.

Какви са предлаганите на пазара решения за соларни инсталации?

Единият вид инсталация са мрежовите системи. Какво означава това? Те работят в паралел с мрежата и следейки вашата консумация, те добавят това, което не ви достига от соларното производство. Но какво е особеното при тях? Тази работа в мрежова система, поради законови изисквания е така програмирана, че спре ли подаването на енергия от доставчика е задължително да спре подаването и от соларната инсталация, независимо колко силно грее слънцето в момента. Това е така, за да предпази от токов удар евентуално техника, който работи по отстраняване на проблем примерно по електропровода.

За да можете да имате обаче ток когато спре електроподаването по мрежата, нужно е да се монтира друг тип инвертор, който има такава опция. Това са така наречените хибридни инвертори. Те имат предимствата и на мрежовото захранване, и на извънмрежовото присъединяване. Образно казано този тип инвертори имат един вход, но два изхода. Входът е от електропреносната мрежа, но двата изхода са абсолютно независими един от друг. Единият работи когато има ток по мрежата (идва външно захранване от електропреносната мрежа), а другият е отделен и е свързан само с панели, акумулатори и вътрешни консуматори. Тази опция на хибридните инвертори позволява да бъде спазено законодателството за липса на външна връзка когато няма ток по мрежата, но едновременно с това да имате захранване за важните за вас консуматори когато спре тока. Нужно е при монтажа още вашият инсталатор да е наясно с това какво искате да бъде захранено когато няма ток по мрежата, за да не се окаже, че използвате аварийно захранване за уреди, които не е необходимо да работят когато спре тока. Тук също има някои особености, но те ще са обект на отделна статия в сайта ни.

Казано накратко- за да бъде изпълнено това очакване за наличие на захранване във вътрешната система при спиране на подаването през мрежата, трябва задължително да разполагате с хибриден тип инвертор. Но всичко все пак зависи от това по кое време спре тока-трябва  да има слънце, което за захранва инсталацията и батериите да имат също заряд.